02-312-6300-79 ต่อ 1177 social.hcu@gmail.com

Doctor of Philosophy Program in Social Welfare Administration

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานสวัสดิการสังคม

PHD

Doctor of Philosophy in Social Welfare Administration
Faculty of Social Work and Social Welfare, Huachiew Chalernprakiet University, Thailand

ภาษาไทย

Rationale

Social welfare administration is a means the public and civil society sectors have employed to alleviate social problems. But as the causes, nature and results of the problems have become complicated, it is necessary to look for new policies and approaches, based on multidimensional knowledge and information. The problems need to be analyzed in multiple perspectives so that social policies underpinned by integrated concepts and interdisciplinary approaches can be formulated and implemented to maximally alleviate the problems and bring about social justice. The design of the Doctor of Philosophy in Social Welfare Administration aims at
preparing doctoral students in response to the current problems emerging against a backdrop of national, regional and borderless global context that rapidly changes all the time.

Philosophy of the Program
Founded on the principles of professional integrity and ethics, we equip doctoral students with substantive knowledge and expertise in developing social welfare policy and administration in the globalized setting so that they are social service-minded to work for the good of national and international communities.

 

 

Objective

1. To prepare doctoral students to develop the capacity for academic and managerial leadership, thorough knowledge about social work and social welfare, a broader world view, and ethical values and integrity;
2. To prepare doctoral students to develop critical thinking and analyzing the ongoing problems related to social welfare policy and administration, as well as being capable to challenge these issues in their contemporary social work practice; and
3. To capacitate doctoral students to conduct further studies on synchronizing with relevant research fields, including creating and enhancing new body of knowledge by creative research methodology, or adopting theories and research methods that actually benefit national and international development

Program Structure
Two options are available, as follows:

Plan 1: This 48-credit curriculum focuses on the writing of a dissertation under the supervision of a dissertation supervisor appointed by the Program Committee. Eligible students for this option meet the following criteria: Being a lecturer, researcher, or having not less than three years of professional practice experience in social work.

Plan 2 : This curriculum offers remedial course, required courses 9- credit, elective courses: 3 credits, and a 36-credit dissertation writing under the supervision of a dissertation supervisor appointed by the Program Committee. Eligible students for this option meet the following criteria:
(1) Being an MA graduate in social work, public administration, social and environmental development, or other relevant fields; and
(2) Having not less than three years of professional practice experience in social work or social development

 

 

 Courses

1. Remedial Courses: Credits not count (For Plan 1, Plan 2)
    SA 9030 Policy Formulation, Social Welfare Administration and Development
    SA 9040 Research Methodology for Social Welfare Administration
    SA 9050 Philosophy, Concept, Theory of Social Welfare and Social Work)

2. Required Courses: 9 Credits (For Plan 2)
    SA 9033 Advanced Seminar of Social Welfare Administration
    SA 9043 Advance Quantitative and Qualitative Research Methodology for Social Welfare Administration
    SA 9103 Comparative Study of International Social Welfare

3. Elective Courses: 3 Credits (One courses can be selected) (For Plan 2)
    SA 9143 Social Welfare for Migrant Worker)
    SA 9153 Welfare Protection for Human Trafficking Victim
    SA 9163 Strategic Social Welfare Management
    SA 9173 Social welfare Management for Aging
    SA 9183 Thai society under Global context and Formation of Social Welfare Policy

4. Dissertation Courses: 48-credit course for Plan 1 and 36-credit course for Plan 2
    SA 9208 Dissertation Plan 1
    SA 9219 Dissertation Plan 1

Application for Admissions
 Interested persons can download application forms at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 For further information, please contact Associate Professor Dr. Jaturong Boonyarattanasoontorn via Mobile phone: (+66) 089 0571755 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ph.D. Student and their Dissertation Tittles (Next Page)

ค่าเรียนตลอดหลักสูตร : Tuition fee 433,600 Baht (13,522.54 USD)

สมัครเรียน

Ph.D. programme committee

Associate Professor Dr. Jaturong Boonyarattanasoontorn

Associate Professor Dr. Jaturong Boonyarattanasoontorn

PhD Program President

Specialize in social welfare policy administration, social welfare for persons with disabilities, human rights, project administration, monitoring and evaluation, etc.

Dr.Naphung Meesil

Dr.Naphung Meesil

Lecturer

Specialize in social welfare policy administration, women issue, social policy.

Dr.Nutchanat Yuhanngoh

Dr.Nutchanat Yuhanngoh

Lecturer

Social Policy, Social Work Case Mangement, Counseling Therapy,

The strength of Ph.D. programme

คณะสังคมสงเคราะห์ฯ ม.หัวเฉียวฯ เราเปิดสอน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย ปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี ทางด้าน.....สังคมสงเคราะห์.....ร่วมสร้างนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพที่มีคุณภาพ

สำรวจหลักสูตร

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image