มุมมองนักศึกษาใหม่ 59

 

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

มาดูความฝัน ความมุ่งมั่น ในการศึกษาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 

นางสาวอัจจิมา โสนเส้ง

โรงเรียนปากพนัง

นครศรีธรรมราช

 

“…เพราะคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม เป็นคณะที่ชอบ ส่วนตัวเป็นคนอยากทำงานช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากการถูกละเมิดสิทธิ อยากให้มีความเท่าเทียมกันในสังคม อยากเข้าไปช่วยเหลือคนไร้บ้านผู้ยากไร้ ผู้ที่อพยพจากสงคราม อยากยุติความรุนแรงในครอบครัว เพื่อเป็นการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น มหาลัยหัวเฉียว เป็น 1 ใน 5 มหาลัยที่สภาวิชาชีพให้การรับรอง และมีรุ่นพี่ที่จบจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมมีคุณภาพและให้การยอมรับในหลายๆ องค์กร…”

 

นางสาวกมลพร อ้นมา

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม

นครพนม

“…เหตุผลที่ดิฉันได้สมัครเข้าศึกษาต่อในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม เพราะที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพราะเป็นสถาบันแห่งที่ 2 ในประเทศไทย และเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรก ที่เปิดสอนในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต

....และอีกเหตุผลหนึ่งคือ ดิฉันมีความเชื่อว่า มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จะสามารถพัฒนาศักยภาพในตัวดิฉัน ให้มีระดับสูงสุดได้ ดิฉันยอมรับเลยว่าดิฉันไม่มีความเก่ง แต่ความขยันหมั่นเพียร และการเรียนรู้ที่จะเอาตัวรอดในรั้วมหาวิทยาลัยนั้นจะนำพาดิฉันไปสู่ฝันได้

....ซึ่งเป้าหมายแรกที่ดิฉันได้หวังไว้คือ การจบเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพที่มีคุณภาพ สามารถไปทำงานร่วมกับวิชาชีพอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไปรับใช้สังคม และกลับไปทำงานในจังหวัดของตนเอง ดั่งปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า " เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม"…”

 

นางสาวชุตินันท์ รัตนบำรุง

โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา

นครปฐม

 

“…คิดว่าสถานศึกษาแห่งนี้มีการเรียนการสอนที่ดีและน่าจะสร้างนักศึกษาให้มีคุณภาพที่ดีเพื่อรับใช้สังคมได้ดีเช่นกัน ที่เลือกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม เป็นเพราะอยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ต้องการความช่วยเหลือ และอยากจะให้คำแนะนำดี ๆ กับบุคคลที่กำลังท้อ หาที่พึงไม่ได้ หรือผู้ที่ประสบกับปัญหาต่าง ๆ อยากจะช่วยด้วยใจจริง ๆ ค่ะ…”

 

นางสาวกณิฑภัณฐ์ มนต์พิทักษ์

กาญจนานุเคราะห์

กาญจนบุรี

 

“…อยากเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่ดี จบมาอย่างมีคุณภาพ เพื่อนำความรู้ที่ได้มารับใช้สังคม ให้ดีที่สุด…”

 

นางสาวอรญาณี วิเศษรจนา

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

กรุงเทพมหานคร

 

“…ที่เลือกมาเรียนคณะนี้เพราะดูเหมาะสมกับตัวดิฉัน เเละดูน่าสนใจดี ต้นทุนของดิฉันชอบช่วยเหลือผู้อื่น อยู่แล้ว เลยเลือกที่จะมาเรียนคณะนี้ค่ะ…”

 

นายรณชิต ญาณปัญญา

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

กรุงเทพมหานคร

 

 

 “…เพราะ ยากช่วยเหลือคนอื่น อยากเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ ครับ…”

 

นางสาวสุกาญจนา เตชนวพันธ์

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

นครปฐม

 

“…มั่นใจในรั้วมหาวิทยาลัยหัวเฉียว...”

 

นางสาวธารารัตน์ เนียมสวัสดิ์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๔

กรุงเทพมหานคร

 

“…ชอบเรียนสังคม อยากไปช่วยคนที่เกิดอุทกภัย อยากทำงานตามชุมชนในต่างจังหวัด…”

 

นางสาวแสงทอง เอมอ่อน

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

 

“…เพราะชอบงานที่ลุยๆ แบบนี้ มีพี่สาวและอาเรียนอยู่ที่นี่และคณะนี้ ด้วยค่ะ…”

 

นางสาวพิชญา ศาสนัส

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

สุราษฎร์ธานี

 

“…อยากทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ อยากช่วยเหลือผู้อื่นและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม…”

 

นางสาวปัทมา ภู่ศรีสลับ

โรงเรียนไทรน้อย

นนทบุรี

 

“…อยากเป็นนักสังคมสงเคราะห์ อยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และอยากรับฟังและช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหา…”

 

นางสาวศิรประภา เปรมชาวนา

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

สมุทรปราการ

 

“…รักการช่วยเหลือ ชอบการช่วยเหลือ…”

 

นายปษทัต ศรีวิชัย

โรงเรียนสิริรัตนาธร

กรุงเทพมหานคร

 

“…ชอบงานเกี่ยวกับการบริการ ชอบช่วยเหลือคนที่มีปัญหา ไม่ชอบเห็นใครโดนเอาเปรียบจึงอยากเป็นคนที่คอยให้คำปรึกษาแนะแนวทางให้และช่วยเหลือคนอื่น…”

 

นายธนวัต ฉันวัฒนาชัย

โรงเรียนหอวัง นนทบุรี

นนทบุรี

 

“…อยากจะช่วยเหลือสังคม และพัฒนาสังคมประเทศไทย…”

 

นางสาวปาลิตา เจ๊ะหะ

โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

ปัตตานี

 

“…ดิฉันคิดว่าคณะนี้เป็นคณะที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการร่วมงานหรือการใช้ชีวิตในสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่ดิฉันใฝ่ฝันและตั้งใจที่จะศึกษาหาความรู้เพื่อสืบต่อความรู้และช่วยเหลือสังคม ให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพราะทุกคนมีศักยภาพของตัวเอง สาเหตุที่เลือกมหาลัยนี้ เพราะเป็นมหาลัยเอกชนที่มีคุณภาพและสามารถขัดเกลานักศึกษาทุกคนให้เป็นคนดี…”

 

นางสาวศวิตา รุ่งก่อน

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

สมุทรปราการ

 

“…โดยปกติแล้วเป็นคนรับฟังคนอื่นแล้วช่วยคนอื่นแก้ไขปัญหาเลยคิดว่าคณะนี้น่าจะใช่ที่สุดแล้วและคิดว่าที่นี่แหละที่สามารถทำให้เราจบไปเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่ดีมากความรู้ความสามารถได้ค่ะ…”

 

นายชัญญา พลหาญ

โรงเรียนสารคามพิทยาคม

มหาสารคาม

 

“…อยากทำกิจกรรมในการช่วยเหลือสังคมและผู้ขาดโอกาส…”

 

นางสาวกัลยรัตน์ สงวนศิริ

โรงเรียนอาเวมารีอา

อุบลราชธานี

 

“…อยากช่วยเหลือและพัฒนาสังคม อยากเป็นต้นแบบที่ดีในสังคมและเพื่อพ่อแม่…”

 

นางสาวเมทินี ทิจะยัง

โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

ชลบุรี

 

“…อยากมาเรียนที่นี่…”

 

นางสาวธัญญลักษณ์ มงคลรัตน์นากร

โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

 

“…อยากเรียนสังคมสงเคราะห์ สาขาการแพทย์ค่ะ เพราะ อยากจะช่วยให้คนที่ต้นทุนชีวิตไม่ค่อยจะดีนัก หรือคนที่กำลังจะหมดเวลาของเค้าแล้ว อยากจะให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา ช่วยหาทางออกให้เค้ารู้สึกดีและมีความสุขที่สุด…”

 

นางสาวฐิติพร พลซา

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

เลย

 

“…อยากช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาสังคนให้ดีขึ้น…”

 

นางสาวกาญจนา บุญค้ำ

โรงเรียนนวมราชานุสรณ์

นครนายก

 

“…อยากช่วยเหลือสังคม ให้พัฒนายิ่งขึ้น…”

 

นางสาวกมลวรรณ พรมสาท

โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

นครนายก

 

“…อยากเป็นนักสังคมสงเคราะห์…”

 

นางสาวพรรัก หนูนนท์

โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"

ชลบุรี

 

“…ชอบคณะสังคมสงเคราะห์มาก และมุ่งมั่นที่จะเรียนคณะนี้ เพราะอยากเป็นส่วนหนึ่งในการได้ช่วยเหลือผู้อื่นที่เค้าเดือดร้อน…”

 

นางสาวนิตยา ลาภาพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

 

“…เหตุผลเพราะ อยากเข้ามาเพราะคิดว่าหน้าจะได้เรียนรู้ และได้ศึกษาประสบการณ์ที่หลากหลายในคณะนี้เพื่อนำไปทำประโยชน์ให้แก่สังคม และช่วยเหลือคนอื่นที่ไม่มีสิทธิที่จะได้รับโอกาสดี ๆ ทางสังคม…”

 

 นางสาวธนวรรณ พิบูลย์ทิพย์

โรงเรียนลาซาล

กรุงเทพมหานคร

 

“…อยากทำงานในกระบวนการยุติธรรม ค่ะ…”

 

นางสาวณัฐรัตน์ สุทัศน์เสถียรภาพ

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง

สมุทรปราการ

 

“…อยากลองเข้ามาศึกษา ด้านสังคมสงเคราะห์ฯ…”

 

นางสาวศิริวรรณ วงษ์มุน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

 

“…สมัยนี้มีขอทานเยอะขึ้น คนด้วยโอกาสก็เยอะขึ้น ทำให้คิดว่าในเมื่อเรามีโอกาสมากกว่าเขา สมบูรณ์แบบมากกว่าเขา เราควรจะเอาโอกาสและความสมบูรณ์แบบมาช่วยเขา และคิดว่าคณะสังคมสงเคราะห์ ม.หัวเฉียวฯ เป็นหนทางที่จะได้ใช้โอกาสในการช่วยเหลือได้ที่เหมาะสมที่สุด…”

 

นางสาวชนิกานต์ บุรีรัตน์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สมุทรปราการ

 

“…อยากทำงานด้านสังคม อยากออกไปเจอสังคมโดยรอบ…”

 

อุษณีกาญ หล้าสุด

โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

สมุทรปราการ

 

“…ที่เข้ามาศึกษาคณะนี้ที่นี้เพราะว่ารู้ตัวว่าชอบสังคมสงเคราะห์แล้วสอบของรัฐไม่ติดเลยมาเรียนทีนี้เพราะถือว่าเป็นคณะที่มีแค่2แห่งในประเทศคือธรรมศาสตร์และหัวเฉียว…”

 

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image