ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา http://www.sw-hcu-club.com

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา http://www.sw-hcu-club.com

การดูแลนักศึกษา

1) ดูแลการเรียน

    โปรแกรมแผนการเรียนนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ หลักสูตร 2555-2559 ด้วย Microsoft Office Excel 2016 ติดตามผ่านทาง http://www.sw-hcu-club.com

     นักศึกษาได้วางแผนการเรียนร่วมกัน โดยใช้โปรแกรมที่ช่วยในการตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรอย่างละเอียด

 

2) ดูแลด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่การเรียน

    ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา http://www.sw-hcu-club.com

 

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image