นางสาวภิรญา สิงห์อ่อน ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ก.ยุติธรรม

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวฯ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภิรญา สิงห์อ่อน นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ศิษย์เก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต รหัส 48

 

ประวัติการศึกษา จบปริญญาตรีและโท คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

 

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2558 ลงวันที่ 22 มกราคม 2559
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 8.00 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (หลังเดิม)

 

เป็นความภาคภูมิใจของสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ม.หัวเฉียวฯ

 

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image