นักศึกษาใหม่ปี 2560

 

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ภาค 3/2559

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอต้อนรับผู้ร่วมอุดมการณ์ "เรียนรู้ เพื่อรับใช้สังคม" ยินดีที่คนรุ่นใหม่มีใจช่วยเหลือ ปกป้องสิทธิ์ผู้ด้อยโอกาสที่มีมากขึ้นในยุคสังคมทันสมัย "สังคมสงเคราะห์" เป็นวิชาชีพ ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีกฎหมาย มีใบประกอบวิชาชีพ เป็นกรอบมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ พร้อมแล้วที่พวกเราจะเดินไปด้วยกัน

 

เหตุผลของการสมัครเข้าเรียน :

นางสาว เหมหงษ์ เหมศิริรัตน์ ศิษย์เก่าโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
     ..."เพราะอยากเป็นนักสังคมสงเคราะห์ในอนาคต และเชื่อว่ามหาลัยหัวเฉียวผลิตแต่นักศึกษาที่มีคุณภาพ"

นางสาวภิญญ์นารี โสประชุม ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์
     ..."อยากช่วยเหลือสังคม"

นางสาวกษมา สันธานเดชา ศิษย์เก่าโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
     ..."คิดว่าชอบในด้านนี้และมีใจรักที่จะทำงานในด้านนี้อีกทั้งได้ความรู้และรู้จักช่วยเหลือคนและเรายังสามารถนำมาใช้ในการประกอบวิชาชีพ"

นางสาว พัชริดา หาญกล้า ศิษย์เก่าโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
     ..."เป็นความชอบโดยส่วนตัวว่าอยากเป็นนักสังคมสงเคราะห์ ที่สำคัญอยากช่วยเหลือสังคมค่ะ"

นางสาวศุภรดา แก่นเมือง ศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง
     ..."อยากเรียนคณะสังคมสงเคราะห์ที่ม. หัวเฉียว"

นางสาวธัญชนก ศรีสมบัติ ศิษย์เก่าโรงเรียนสิริรัตนาธร
     ..."อยากทำงานในราชการแล้วก็สนใจเรื่องจิตอาสาด้วยค่ะ"

นางสาว ณิชารีย์ ปิ่นแก้ว ศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
     ..."เพราะพ่อปลูกฝังแต่ตอนเด็กๆพาไปช่วยเหลือผู้อื่นอยู่บ่อยครั้ง เลยคิดว่ามาเรียนคณะนี้จะทำให้หนูได้ออกไปทำงานเพื่อสังคมได้"

นายไชยฤทธิ์ ทยาลุสกุล ศิษย์เก่าโรงเรียนมาเรียลัย
     ..."ความชอบส่วนตัว"

นางสาวสัญธญา ปิ่นเพชร ศิษย์เก่าโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
     ..."สนใจและชอบเรียนทางด้านนี้"

นางสาวพันตรี ถวิลหวัง ศิษย์เก่าโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
     ..."เพราะที่นี่เน้นการสอนปฏิบัติแนวทางในการเป็นนักสังคมสงเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

นายสัญญา สาระดี ศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการ
     ..."เพราะ อยากช่วยเรียนคนอื่นแล้วอยากทำให้สังคมนั้นดีขึ้น"

นางสาวนลัทพร ไพศาลศุภวัฒน์ ศิษย์เก่าโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2
     ..."คิดว่าน่าจะเข้ากับตัวเองที่สุดแล้ว เป็นคนที่ชอบให้คำปรึกษา และชอบที่จะช่วยเหลือผู้อื่น"

นางสาวเจนจิรา นวลเจริญ ศิษย์เก่าโรงเรียนน้ำพองศึกษา
     ..."อยากทำงานที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้"

นางสาวสินีนาฏ ตรงจิต ศิษย์เก่าโรงเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหนองใหญ่ จ.ชลบุรี
     ..."ส่วนตัวเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยนิสัยส่วนตัวอยู่แล้ว ชอบให้คำแนะนำหลายๆด้านให้กับเพื่อนๆ อยากทำงานในหน่วยงานต่างๆอาจจะเป็นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งก็ได้ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมและพัฒนาสังคม ที่เลือกคณะสังคมสงเคราะห์ฯเป็นเพราะใจรักทางด้านนี้และได้เป็นตัวของตัวเองมาที่สุดค่ะ"

นางสาวศิโรชา วุ่นน้อย ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีพัทลุง
     ..."เป็นสถานศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ สามารถให้เป็นนักสังคมเคราะห์ที่ดีและมีคุณภาพของสังคมได้"

นางสาวนฤรดา นฤนาทนโรดม ศิษย์เก่าโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒
     ..."อยากรับราชการ อยากช่วยเหลือสังคม อยากที่จะเรียนรู้กับผู้คน อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ"

นางสาวปิยะมาศ ผายพรมนึก ศิษย์เก่าโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
     ..."มีใจที่อยากช่วยเหลือผู้อื่นเเละเป็นสิ่งที่ท้าทายเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ"

นางสาววสุ ธรรมาเจริญราช ศิษย์เก่าโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
     ..."จบมามีงานทำได้ช่วยเหลือสังคม"

นางสาววนิดา สุขประโคน ศิษย์เก่าโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
     ..."เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม พร้อมทั้งเชื่อมั่นว่าเรียนจบคณะนี้จะไม่ตกงาน ได้งานที่ตรงตามความรู้ที่เรียนมา"

นางสาวดารุณี โพธิ์มูล ศิษย์เก่าโรงเรียนศรีวิไลวิทยา
     ..."อยากเป็นนักสังคมสงเคราะห์ในระดับนานชาติได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาที่3 คือภาษาจีน"

 

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image