คำนิยมจากศิษย์เก่า

คำนิยมศิษย์เก่าส่วนหนึ่งที่เป็นผลผลิตของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 คลังรับข้อมูลคำนิยม 

พ.ท.หญิงบุญเรือน เหมศรี
นายทหารสังคมสงเคราะห์
กองจิตเวชและประสาทวิทยา
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รุ่นที่ 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

 "ช่วงแรกๆก็ไม่เข้าใจว่า "สังคมสงเคราะห์"คืออะไรเรียนแล้วจะทำงานแบบไหน ดูเป็นสิ่งใหม่สำหรับเรา รู้แต่ว่าต้องเรียนให้จบและทำงานให้ได้ เมื่อได้ฝึกงาน ก็เข้าใจงาน เข้าใจคนมากขึ้น รู้สึกชอบ ตื่นเต้น และสุขใจดีที่ได้ช่วยเหลือคน เห็นเขาปลดทุกข์ได้ ช่วยเหลือตัวเองและมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขได้ นี่ปลื้มมาก ทุกวันนี้รู้สึกดีกับตัวเองมาก ขอบคุณมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ที่ช่วยสร้างคน สร้างงาน สร้างสังคมให้น่าอยู่มากขึ้น"

ปริทัศน์ รัตนะวรรณาภรณ์
BSW.14 รหัส 460666
MSW.15 รหัส 504011
หัวหน้างานบริหารทั่วไปภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

 

"....คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
#เป็นยิ่งกว่าครอบครัว#
#สร้างความผูกพันและความทรงจำที่ดี#
#สร้างชีวิตให้มีความสุขมาจนถึงทุกวันนี้#
#ขอขอบคุณ"คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เเละสวัสดิการสังคม"#
#บ้านของผมและของพวกเราชาวSWทุกๆคนครับ#...."

 

นางศุภญดา แสงสมเรือง
ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี
MSW รุ่นที่17

 

"...เริ่มแรกที่ตัดสินใจเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติด้วยเพราะมีความเชื่อมั่นว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิชาการที่เข้มแข็ง หลากหลายด้วยคณาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์  ดิฉัน ได้เข้าศึกษา ป.โทคณะสังคมสงเคราะห์ สาขาบูรณาการนโยบายสังคม รุ่นที่ 17ค่ะ  

....เมื่อได้เข้ามาเรียนแล้วดิฉันมีความรู้สึกปลื้มและภาคภูมิใจที่ได้มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้  เป็นสถานศึกษาที่มุ่งสร้างนักศึกษาที่มีคุณภาพ  มีคณาจารณ์ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเชี่ยวชาญ ประสิทธิประสาทวิชาถ่ายทอดความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากมายไม่สามารถเปรียบสิ่งใดได้  ให้ความรู้  คิดวิเคราะห์ได้ ศึกษาวิจัย พัฒนาและประเมินผลเป็น  

....ที่สำคัญที่สุด การมองผู้อื่นอย่างมีศักดิศรีและคุณค่าของมนุษย์  มีศักยภาพ และสิทธิของมนุษย์ ความเป็นธรรมทางสังคม จบไปแล้วรับใช้สังคมและประเทศชาติค่ะ มหาวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ สมคำที่ว่า “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม”ไม่ผิดหวังค่ะ ได้รับความรู้ มีเพื่อน สังคม และความรู้สึกดีๆกับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณาจารณ์และเจ้าหน้าที่อย่างดี  และสังคมกว้างขวางมีเครือข่ายมากขึ้นค่ะ...."

พ.ต.ต.หญิง ฉัตรทิพย์ ชูชื่นกลิ่น
รหัสนักศึกษา 400041
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ (สบ.1)
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลตำรวจ

 

"...เราไม่ต้องปรับตัวอะไรมากหลังจากเรียนจบมารับราชการตำรวจ เพราะตลอดสี่ปี คณะสังคมสงเคราะห์ได้สอนให้ลูกศิษย์คนนี้ได้เข้าใจกับคำว่า “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม”..."

 

ร้อยตรีหญิงเสาวรส คงคล้าย
นายทหารสังคมสงเคราะห์
กองจิตเวชและประสาทวิทยา
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รุ่นที่ 20 รหัส 520346

 

"...การก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ใครๆก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุด ต้องการเรียนในคณะที่ชอบมากที่สุด แต่เราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่า อนาคตจะเป็นเช่นไร

...ตอนนั้นที่เลือกเรียน ศึกษาข้อมูลมาบ้างแล้ว และคิดว่านี่คือสิ่งที่ใช่ และเมื่อเข้ามาก็ไม่เคยนึกเสียใจเลย กลับดีใจและภูมิใจมากที่ได้เรียนคณะนี้ ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เห็นคนอื่นมีความสุขเราก็สุขไปด้วย

...ขอขอบคุณคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ช่วยหล่อหล่อมและขัดเกลาให้เป็นคนที่ดี และพร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในสังคมต่อไป..."

 

นายพงศ์พล นวพงศกร
รุ่น 16 รหัส 482777-021
ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
โรงพยาบาลขอนแก่น

 

"...แรกเริ่มที่ได้เข้าศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไม่ทราบเลยว่าตนเองจะเป็นนักสังคมสงเคราะห์แบบไหน  ทราบเพียงว่าเป็นงานที่ช่วยเหลือคนอื่น ตนเองได้รับการช่วยเหลือจากทั้งเพื่อนและอาจารย์ที่คณะมาโดยตลอด

...รู้สึกขอบคุณมากๆ ครับ รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสมาปฏิบัติงานเป็นนักสังคมสงเคราะห์  จากการได้เข้ามาปฏิบัติงานจึงทราบว่างานสังคมสงเคราะห์ เราไม่สามารถเรียนจบแค่ 4 ปี หรือ 2 ปี แต่ต้องใช้ใจรักในวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ และ ฝึกทักษะความรู้ความสามารถตลอดชีวิต เพราะปัญหาของมนุษย์มีความซับซ้อน 1 คนต่างมีปัญหาคนละแบบ ไม่เหมือนกัน

...ตอนนี้ผมเริ่มเข้าใจแล้วว่า  นักสังคมสงเคราะห์ คือ เพื่อนของผู้ที่มีปัญหาทางสังคม เป็นเพื่อนที่คอยรับฟัง สนับสนุน ช่วยดึงศักยภาพภายใน ผู้ที่มีปัญหาทางสังคม สามารถลุกขึ้นมาจัดการกับปัญหาของตนเอง และ ดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ตลอดจนผลักดันขับเคลื่อนเรื่องของนโยบาย และ สวัสดิการหรือโครงการ ต่างๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ไม่เท่าเทียมกันของการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆ แก่ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับตามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ตนเองพึ่งได้จากประเทศ  ดังนั้นวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์เป็นงานที่มีเกียรติมาก และ ผมจะขอเป็นนักสังคมสงเคราะห์ตลอดชีวิตครับ..."

 

ไกรสร แก้วพิพัฒน์
นักสังคมสงเคราะปฎิบัติการ
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
SW 14. รหัส 461607

 

"...ตอนเข้ามาเรียนคณะสังคมสงเคราะห์ใหม่ๆยังไม่แน่ใจว่าเรียนแล้วจะเอาไปทำอะไร คือคณะอื่นเรียนจบแล้วดูมีลู่ทางในการทำงานและรายได้น่าจะดี รู้แต่ว่าเราเป็นคนที่มีนิสัยชอบช่วยเหลือคนอืน

...แต่พอเรียนแล้วรู้สึกว่ามันใช่ มันตรงกับจริตของเรา คณะสอนให้เราเขาใจคำว่า " มนุษย์ " สอนให้เรามองปัญหาในชีวิตออก

...ซึ่งบ้างครั้งไม่จำเป็นต้องไปใช้กับคนอื่น แต่มันได้ใช้กับชีวิตเราเอง ครอบครัวเรา และสังคมที่เราอยู่ แค่นี้ผมก็ว่า โอเคแล้ว..."

 

นายสัญญา โพธิ์ทองคำ
ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
SW รุ่นที่ 11
MSW รุ่นที่ 12

 
"..."....ภูมิใจมากครับที่ได้เรียนที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพราะที่นี่นอกจากจะให้วิชาความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพแห่งสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ที่ดีที่สุดแล้ว ยังเปรียบเสมือนครอบครัวที่คอย ดูแล ห่วงใย อบรมสั่งสอน ให้เราเป็นคนเก่งในวิชาชีพและเป็นคนดีของสังคม

...การที่ประสบความสำเร็จก้าวหน้าในชีวิตการทำงาน และการดำเนินชีวิตในทุกวันนี้ก้เพราะประสบการณ์ที่ได้ศึกษาเรียนรู้ และการอบรมสั่งสอนที่ดีของครูบาอาจารย์ ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม แห่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ แห่งนี้

...รู้สึกภาคภูมิใจมากครับที่ได้เป็นศิษย์ของที่นี่......"

 

นางสาวมารีอา อาซาดเดกาน
ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย
หน่วยงาน ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสนักศึกษา 543474
รุ่นที่22

 

"...คณะสังคมสงเคราะห์ไม่เพียงแต่สอนให้ปฎิบัติงานกับกลุ่ม บุคคล กลุ่ม ชุมชนเท่านั้น แต่ยังสอนให้นำเทคนิคและทักษะทางวิชาชีพมาบูรณาการในการศึกษาวิจัยทางสังคม

...โดยเน้นการใช้เครื่องมือในการวิจัยที่ทันสมัยเพื่อสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค้นหาสาเหตุปัจจัยของปัญหาที่แท้จริงรวมไปถึงแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มผู้ใช้บริการต่อไป..."

 

นายณัฐพงษ์ คุณฟอง
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
โรงพยาบาลเลย
เลขใบประกอบวิชาชีพ 0106
BSW รุ่น 15
รหัสนักศึกษา 471766

 

"...ผมไม่รู้จักกับคำว่า นักสังคมสงเคราะห์

...แต่เมื่อผมเดินเข้าสู่รั้ว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สู่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตรและสวัสดิการสังคม สามารถสั่งสอน อบรม ทำให้ผมก้าวสู่นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ พร้อมที่จะทำงานรับใช้สังคมและแผ่นดินในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ที่ประสบปัญหาต่างๆ ให้เขาสมารถ ช่วยเขา เพื่อให้เขาช่วยเหลือตนเองได้..."

นายอิทธิชัย รักษานุวงศ์
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
MSW14
รหัส 494006

 

"...มีวันนี้เพราะ "หัวเฉียวฯ" สร้าง คณะ "สังคม" เสริมความสามารถ อาจารย์เติมความคิดให้ศิษย์ ครอบครัวสะกิดให้คิดเพิ่ม เริ่มสู่การทำงานที่มั่นคง..."

นัธทวัฒน์ คำมณี
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี
SW 11 รหัส 431818
เกียรตินิยมอันดับ 1
รางวัลเรียนดีประเภทเหรียญเงิน

 

"...ก้าวแรกแต่ละก้าวที่เริ่มต้น แต่ละก้าวต้องผจญขวากหนามให้ก้าวต่อไปด้วยพยายามสู่วันเรืองนามด้วยก้าวที่มั้นคง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สอนให้เราเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม

...คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม สอนให้เราช่วยเหลือผู้คน สอนให้เราทนทุกเมื่อ สอนให้เราทำเพื่อปวงชน"

..จงดำรงชีวิตของตนแบบ Slow Life จะเจริญก้าวไกลในทุกทาง...."

นายอักรอม เลิศอริยะพงษ์กุล
Bsw 20 รหัส 520197-021
นักสังคมสงเคราะห์
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี

 

"..๑ ปณิธาน ๑ ปรัชญา ก่อกำเนิด ๑ สถาบัน ที่ฟูมฟัก และขัดเกลา ให้ผม....เรียนรู้วิชาการช่วยเหลือ เพื่อรับใช้สังคม...

...๑ นั้นคือ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสวัสดิการสังคม แห่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ..."

 

 

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image