พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

รายชื่อบัณฑิตคณะสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

ประจําปีการศึกษา 2558 เข้ารับปริญญาบัตรจํานวนทั้งสิ้น 139 คน ดังมีรายนามต่อไปนี้

 

ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

1 นางสาว ณภัทรวรัญญ์ อํานวยโชติทวี

2 นาย บัญชา บุญสุภาพ

3 นางสาว พุทธิดา เจริญพารากุล

4 นาย อาหมัดอัลซารีย์ มูเก็ม

5 นางสาว ธันยนันท์ จิรัชพงศธร

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image