นักศึกษาใหม่ปี 2560

 

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ภาค 3/2559

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอต้อนรับผู้ร่วมอุดมการณ์ "เรียนรู้ เพื่อรับใช้สังคม" ยินดีที่คนรุ่นใหม่มีใจช่วยเหลือ ปกป้องสิทธิ์ผู้ด้อยโอกาสที่มีมากขึ้นในยุคสังคมทันสมัย "สังคมสงเคราะห์" เป็นวิชาชีพ ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีกฎหมาย มีใบประกอบวิชาชีพ เป็นกรอบมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ พร้อมแล้วที่พวกเราจะเดินไปด้วยกัน

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image