กิจกรรมรับเพื่อนใหม่ ปี 2561

พิธีบายศรีสู่ขวัญ ในวัน พฤ. 10 ส.ค. 2017 17:30 - 19:30

ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ตำบลบางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ

Pin It

สนใจเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ สมัครเรียนที่นี่

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image